مشاهده همه 25 نتیجه

مشاهده فیلترها
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5739
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۹

380/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 25.3 گرم سایز: 8.5 در 2.9 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5737
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۷

230/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 17.7 گرم سایز: 7 در 2.5 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5736
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۶

450/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 27.4 گرم سایز: 7.7 در 2.8 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5735
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۵

450/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 35.3 گرم سایز: 8.7 در 3 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5734
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۴

450/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 29.8 گرم سایز: 7.7 در 2.5 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5733
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۳

230/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 13.9  گرم سایز: 6.2 در 2.5 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5732
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۲

290/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن:23.4  گرم سایز: 7.5 در 2.3 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5731
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۱

350/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 21 گرم سایز: 8 در 2.5 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5730
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۰

220/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 14.2 گرم سایز: 7 در 2.4 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5729
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۲۹

290/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی. توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. وزن: 18.5 گرم سایز: 6 در 2 سانتی متر

گردنبند نقره دستساز با سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۳۸۸

گردنبند لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. همراه با زنجیر نقره. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن کل: حدود 36 گرم سایز آویز: 37 در 60 میلی متر طول زنجیر: 51 سانتی متر

گردنبند نقره دستساز با سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۳۸۷

گردنبند لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. همراه با زنجیر نقره. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن کل: حدود 34.5 گرم سایز آویز: 36 در 64 میلی متر طول زنجیر: 51 سانتی متر

گردنبند نقره دستساز با سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۳۸۶

گردنبند لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. همراه با زنجیر نقره. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن کل: حدود 33.5 گرم سایز آویز: 32 در 67 میلی متر طول زنجیر: 51 سانتی متر

گردنبند نقره دستساز با سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۳۸۵

گردنبند لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. همراه با زنجیر نقره. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن کل: حدود 24 گرم سایز آویز: 30 در 57 میلی متر طول زنجیر: 51 سانتی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۹

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن: حدود 18 گرم سایز: 47 در 35 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۸

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن: حدود 13 گرم سایز: 42 در 26 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۷

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن: حدود 21 گرم سایز: 51 در 35 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۶

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن: حدود 14 گرم سایز: 41 در 31 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۵

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن: حدود 26 گرم سایز: 57 در 39 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۴

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن: حدود 14 گرم سایز: 47 در 29 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۰

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن: حدود 16 گرم سایز: 43 در 27 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۲۹۹

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن: حدود 17 گرم سایز: 47 در 31 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۲۹۸

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن: حدود 15 گرم سایز: 42 در 32 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۲۹۷

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن: حدود 14.2 گرم سایز: 43 در 31 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۲۹۶

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است. لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است. وزن: حدود 22.6 گرم سایز: 53 در 36 میلی متر