نمایش دادن همه 10 نتیجه

مشاهده فیلترها
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5739
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۹

380/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 25.3 گرمسایز: 8.5 در 2.9 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5737
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۷

230/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 17.7 گرمسایز: 7 در 2.5 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5736
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۶

450/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 27.4 گرمسایز: 7.7 در 2.8 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5735
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۵

450/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 35.3 گرمسایز: 8.7 در 3 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5734
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۴

450/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 29.8 گرمسایز: 7.7 در 2.5 سانتی متر

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۳

قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 13.9  گرمسایز: 6.2 در 2.5 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5732
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۲

290/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن:23.4  گرمسایز: 7.5 در 2.3 سانتی متر
آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5731
بستن

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۱

350/000 تومان
قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 21 گرمسایز: 8 در 2.5 سانتی متر

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۳۰

قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 14.2 گرمسایز: 7 در 2.4 سانتی متر

آویز گردنبند دستساز سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۷۲۹

قاب کاملا دستساز از جنس مس، همراه با پتینه کاری . سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 18.5 گرمسایز: 6 در 2 سانتی متر