مشاهده همه 15 نتیجه

مشاهده فیلترها
گردنبند نقره دستساز با سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5388
بستن

گردنبند نقره دستساز با سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۳۸۸

540/000 تومان
گردنبند لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. همراه با زنجیر نقره.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن کل: حدود 36 گرمسایز آویز: 37 در 60 میلی مترطول زنجیر: 51 سانتی متر
گردنبند نقره دستساز با سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5387
بستن

گردنبند نقره دستساز با سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۳۸۷

480/000 تومان
گردنبند لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. همراه با زنجیر نقره.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن کل: حدود 34.5 گرمسایز آویز: 36 در 64 میلی مترطول زنجیر: 51 سانتی متر
گردنبند نقره دستساز با سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5386
بستن

گردنبند نقره دستساز با سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۳۸۶

480/000 تومان
گردنبند لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. همراه با زنجیر نقره.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن کل: حدود 33.5 گرمسایز آویز: 32 در 67 میلی مترطول زنجیر: 51 سانتی متر
گردنبند نقره دستساز با سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد 5385
بستن

گردنبند نقره دستساز با سنگ لابرادوریت طبیعی ماداگاسکار کد ۵۳۸۵

360/000 تومان
گردنبند لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. همراه با زنجیر نقره.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن کل: حدود 24 گرمسایز آویز: 30 در 57 میلی مترطول زنجیر: 51 سانتی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۹

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن: حدود 18 گرمسایز: 47 در 35 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۸

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن: حدود 13 گرمسایز: 42 در 26 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۷

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن: حدود 21 گرمسایز: 51 در 35 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۶

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن: حدود 14 گرمسایز: 41 در 31 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۵

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن: حدود 26 گرمسایز: 57 در 39 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۴

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن: حدود 14 گرمسایز: 47 در 29 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۳۰۰

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن: حدود 16 گرمسایز: 43 در 27 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۲۹۹

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن: حدود 17 گرمسایز: 47 در 31 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۲۹۸

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن: حدود 15 گرمسایز: 42 در 32 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۲۹۷

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن: حدود 14.2 گرمسایز: 43 در 31 میلی متر

آویز مدالی دستساز لابرادوریت آفریقایی روکش طلا کد ۲۲۹۶

آویز مدالی لابرادوریت آفریقایی با قاب نقره عیار 925 کاملا دستساز ، مخراجکاری شده با نگین های اتمی. روکش قاب آویز روکش طلا شده است.لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد. تصویر در بهترین زاویه لابرادورنس گرفته شده است.وزن: حدود 22.6 گرمسایز: 53 در 36 میلی متر