مشاهده همه 9 نتیجه

مشاهده فیلترها
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5547
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۴۷

190/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.5 گرمسایز: 25.5 در 25 میلی متر

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۵۳۱

سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.5 گرمسایز: 27 در 10.5 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5496
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۹۶

145/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 8.7 گرمسایز: 33 در 20 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5491
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۹۱

50/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 4.4 گرمسایز: 19 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5482
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۸۲

160/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 9 گرمسایز: 28 در 28 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5454
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۵۴

80/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 3.6 گرمسایز: 21.5 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5447
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۴۴۷

150/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.7  گرمسایز: 25 در 25 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5389
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۳۸۹

120/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 6.8 گرمسایز: 31 در 16 میلی متر
سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد 5377
بستن

سنگ لابرادوریت اصل ماداگاسکار کد ۵۳۷۷

95/000 تومان
سنگ لابرادوریت آفریقایی با منشا کشور ماداگاسکار، کاملا طبیعی و معدنی.توجه: لابرادوریت در زاویه های دید مختلف، دارای تلالو نور متفاوت است و در برخی زاویه ها هیچ گونه تلالو نورانی ندارد.وزن: 7  گرمسایز: 27 در 17 میلی متر